Pedralba

Los Serranos

Nombroses restes arqueològiques confirmen els primers assentaments humans corresponents al període Mesolític (9.500 i 5.000 A.C.).

Quant als emplaçaments romans destaca el vell espai habitat de la Canyada Llarga – Mazcán – Cerrito Royo, on es trobava una important vila de jutjar per la quantitat de troballes arqueològiques.

Des del segle VIII els musulmans es van assentar a Pedralba i van romandre fins el 22 de setembre de 1609, moment en què es va decretar la seva expulsió. A partir d’aquest moment s’inicia un procés de repoblació la plasmació documental opera a la Carta de poblament de Pedralba el 25 setembre 1611.

Passejant pels seus carrers es troben cases de principis i mitjans del segle XIX que conserven la seva estructura original; porxos, cambres, terrasses, miradors, curats amb cura pels seus veïns. Del desenvolupament econòmic viscut fa 100 anys queden cases senyorials en perfecte estat. El canal de la sèquia mare jalona el carrer de la Sèquia que, amb ponts i escales per accedir a les cases, posseeix gran singularitat.

En altres carrers es troben restes de l’antiga muralla, però serà més difícil distingir les restes del Castell, formant part de moltes cases del municipi.