Campanya de reciclatge “Re-torna a la tenda”

17 January 2020

El Consorci València Interior ha llançat una campanya de conscienciació i sensibilització de recollida selectiva de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) dins del territori del CVI, amb el nom “Re-Torna a la tenda” per a promoure el correcte reciclatge d’aquest tipus de residus en ecoparcs o botigues adherides.

L’objectiu de la iniciativa és sensibilitzar a la població sobre la importància de les bones pràctiques de reciclatge per a continuar recuperant aquest tipus de residus adequadament i informar la ciutadania sobre com dipositar correctament els RAEE per a augmentar les xifres de recollida en els municipis consorciats i promoure accions que redundin en la importància de tirar aquests residus quan estan en desús en els llocs destinats per a això: botigues adherides, ecomóviles o ecoparcs.

El bon comportament ciutadà en matèria mediambiental es premia, així que el reciclatge en ecoparcs inclou recompensa.

Els veïns que fan ús de la targeta d’identificació ambiental en ecoparc o ecomóvil obtenen punts que posteriorment es transformen beneficis econòmics en el rebut de gestió o descomptes en els comerços adherits al pla “El meu compte ambiental”.