Educació ambiental per a tots els públics

28 January 2019

Ens fem ressò del comunicat que l’Associació Espanyola d’Educació Ambiental ha redactat amb motiu del Dia Mundial de l’Educació Ambiental que se celebra cada any el 26 de gener.

“La preocupació ambiental s’ha introduït ja en totes les agendes i, paral·lelament, s’ha pres consciència de la importància que l’educació ambiental ha d’arribar a tots els sectors socials. No obstant això, no està resultant fàcil acceptar els compromisos que el medi ambient hui demanda, per la qual cosa l’educació s’ha dirigit especialment als xiquets, i les activitats han girat sobre coneixement del mitjà, visites a granges, excursions, etc. Sens dubte, són iniciatives necessàries, però no suficients.

En primer lloc, l’educació ambiental ha d’arribar als adults igual o més que als xiquets, perquè són aquells els responsables, per acció o omissió, dels danys ambientals, i perquè els xiquets aprenen dels seus comportaments i missatges. Entenem que el sistema prefereix dirigir els programes als xiquets, el context dels quals sembla més asèptic i inofensiu, però no basta. Xiquets i adults han de ser subjectes educatius, perquè de poc valdria una escola ideal en una societat hostil o indiferent.

En segon lloc, les activitats de coneixement del mitjà (sembrar, munyir, recol·lectar) tampoc són suficients. Se les considera educació i no sempre són així, per la seua realització puntual i desconnectada de propostes integradores, temporalizadas i avaluables Les eixides al mitjà han d’estar inserides en programes amb objectius a curt i llarg termini, i on la pràctica comunitària sensibilitze i consciencie. Com el verd embene, moltes empreses ofereixen serveis “en la naturalesa”, que no ajuden a descobrir-la, ni qüestionen el model econòmic i social que la maltracta i explota.

Per això, proposem una educació ambiental dirigida a tots els públics, amb la metodologia adequada en cada cas, que permeta la reflexió, el debat i la participació com a instruments de coneixement de la realitat i de transformació d’aquesta. El canvi climàtic o els tòxics en la vida diària, entre altres desafiaments, requereixen respostes que qüestionen la nostra manera de vida, i encara que l’educació ambiental no té l’última paraula, el seu concurs és imprescindible perquè els ciutadans comprenguen, actuen i acompanyen les mesures institucionals. I això només serà possible amb una educació ambiental que emfatitze el substantiu: educació, valors, responsabilitat i compromís”.

Des del Consorci València Interior tractem de donar a conéixer en els tallers que realitzem en la Planta de Llíria, informació clara que ajude a prendre decisions per part de xiquets i adults, en la seua cura de l’entorn, en la reducció de consum de productes no reciclables i la importància de reciclar correctament a casa. I continuarem informant i divulgant sempre que hi haja una veu que vulga escoltar-nos i vulga aprendre nous i millors hàbits. Gràcies a tots i totes els/les que ens han visitat i als quals queden per vindre.