El Consorci València Interior dissenya una APP per a millorar la gestió dels residus en ecoparcs fixos i mòbils

9 March 2020

La millora en la informatització d’aquesta mena d’instal·lacions és possible gràcies a una ajuda dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

El Consorci València Interior (CVI) fa un pas més enllà en la informatització dels ecoparcs fixos i mòbils amb l’adquisició de nous equips informàtics i lectors, tant per a les aportacions d’usuaris particulars com per als professionals. Aquest projecte, que està subvencionat en un 50% pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, té com a objectiu millorar la gestió gràcies a les noves tecnologies, facilitar el depòsit de residus i dotar a les instal·lacions de sistemes ràpids i àgils que faciliten el procés. Per a això s’ha dissenyat un pla per a desenvolupar una APP gràcies a la qual, a través del mòbil de cada persona usuària, puga registrar-se el depòsit de residus sense necessitat de targetes, de manera que es faça un millor ús de les eines de sensibilització i transparència.
L’àmbit d’actuació d’aquest programa són els 60 municipis de les cinc comarques de l’interior de la província de València: la Foia de Buñol- Chiva, la Plana Utiel-Requena, Camp de Túria, La Regió muntanyenca i Rincón d’Ademuz, ateses per la xarxa informatitzada de 27 ecoparcs fixos i nou rutes mòbils. El projecte contempla accions de formació i sensibilització, així com el repartiment d’una guia d’ús i fullets explicatius per a una completa integració dels sistemes al procés actual.
Cal recordar que el CVI va ser el primer ens de gestió de residus a incorporar en 2014, per a tot el seu àmbit de gestió, la informació detallada de les recollides en ecoparcs amb un sistema d’identificació i un registre informàtic de les aportacions. És ara quan cal desenvolupar nous sistemes i noves eines que òbriguen la porta a millorar la gestió dels residus i registrar adequadament, per exemple, la recepció dels aparells elèctrics i electrònics, entre altres aspectes.
És important destacar que els incentius associats a la col·laboració dels veïns amb el sistema de recollida separada en ecoparcs (inclosos en l’eina pionera el meu Compte Ambiental, mitjançant la qual es bonifica anualment part de la taxa als qui hagen depositat correctament els residus en ecomóviles i ecoparcs) han permés incrementar notablement les quantitats de residus domèstics amb característiques de perillositat gestionats adequadament. Això ha propiciat una millora associada de la gestió de la fracció reste en les plantes de tractament de Llíria i Caudete de las Fuentes, així com un menor nombre d’abocaments incontrolats. Encara així, el desenvolupament tecnològic actual ofereixen noves oportunitats: les noves eines de comunicació possibiliten la comunicació directa i la identificació dels usuaris a través de telèfons intel·ligents, fent un millor ús de les eines de sensibilització i transparència del sistema complet.