El Consorci València Interior dissenya una ruta de recollida separada als grans generadors de bioresidus

5 March 2020

El Consorci València Interior dissenya una ruta de recollida separada als grans generadors de bioresidusEl projecte es desenvolupa en un 50% amb les ajudes dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) concedides a l’entitat supramunicipal

El Consorci València Interior desenvolupa una ruta de recollida separada als grans generadors de bioresidus i ho fa en un 50% amb ajudes de la Unió Europea gràcies als Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER). I és que la recollida separada de bioresidus és una obligació per a les entitats locals segons estableixen els objectius de les directives marc en matèria de gestió de residus.

Amb aquesta nova ruta, que es durà a terme a les comarques de Camp de Túria i la Foia de Buñol-Chiva i on fins al moment no es realitza la recollida separada d’aquest tipus de residus, es pretén recollir de mitjana 4,5 tones diàries de matèria orgànica, la qual cosa suposarien 1.600 tones anuals.

Els residus es tractarien en la planta de Llíria, ja que aquesta instal·lació disposa de túnels de compostatge i capacitat per a tractar separadament el flux de residus orgànics procedent tant de la recollida separada com de la bossa de resta.

El projecte contempla, així mateix, la participació d’un total de 150 establiments i institucions catalogats com a grans productors de bioresidus en l’àmbit d’actuació. El programa inclou una sèrie de visites prèvies, per a explicar la iniciativa i els incentius associats, com són les bonificacions parcials de la taxa de tractament de residus que gestiona el CVI, així com visites de seguiment. A més, se’ls repartirà una guia d’ús, fullets explicatius i es dotarà als establiments i institucions participants d’accés a les persones encarregades de l’educació ambiental a través d’un correu electrònic. Paral·lelament, es planeja mantindre reunions amb els responsables i tècnics municipals de les localitats de l’àmbit d’aquesta iniciativa per a aconseguir una major cohesió entre tots els agents implicats.