El Consorci València Interior encara els reptes de 2020

14 January 2020

L’ens fa seues les disposicions del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana per a això es requereix el treball coordinat amb les sis mancomunitats.

El Consorci València Interior (CVI) encara els reptes de 2020 amb la mirada posada en el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. Per a això és imprescindible comptar amb el treball coordinat amb les sis mancomunitats de l’àrea de gestió. De fet, el president del CVI i alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, al costat del seu personal de gestió, mantindrà durant els pròxims quinze dies una sèrie de reunions amb les sis mancomunitats acompanyat pel seu personal de gestió. L’equip es desplaçarà a les seus de les mancomunitats del Racó d’Ademuz, l’Alt Túria, la Foia de Buñol-Chiva, les Terres del Vi, la Serrania i el Camp de Túria per a repassar sobre el terreny els reptes que planteja el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana als 61 municipis del Consorci.

Els reptes són enormes. El nou paquet legislatiu europeu d’economia circular trasllada a la Comunitat Valenciana una nova planificació que passa perquè al llarg d’aquest any 2020 tots els ajuntaments hauran d’instaurar la recollida separada de bioresidus, així com acreditar que a 31 de desembre són capaços de recuperar efectivament el 65% els materials continguts en els residus domèstics produïts (com a mitjana en el Consorci, el percentatge actual ronda el 50%).

Per a això, els municipis, un a un o de manera conjunta, han d’aprovar els Plans Locals de Residus en els quals hauran de justificar quantitativa i qualitativament el compliment dels objectius de reciclatge de recollides selectives, justificant-se per l’entitat local responsable que els sistemes de recollida seleccionats seran capaces d’aconseguir els objectius de recuperació.

L’objectiu de les reunions amb les mancomunitats és l’intercanvi d’impressions respecte als reptes compartits i oferir el suport del Consorci a l’hora de planificar i afrontar els objectius, amb la posada a la disposició dels municipis dels programes de bioresidus i informatització de la gestió de residus del CVI.

Des de la presidència del Consorci s’ofereixen als seus municipis diverses eines finançades amb subvencions de les administracions provincial, autonòmica i estatal. Entre elles destaquen els programes de compostatge domèstic i compostatge comunitari adaptats a les realitats concretes de cada zona, com a forma de gestió dels bioresidus dins de la planificació local: el Consorci assumirà així el cost de distribució de les composteras i les labors de formació i acompanyament als veïns. A més, es planteja una nova ruta de recollida separada per a grans generadors de bioresidus amb contenidors intel·ligents, un sistema d’informació web de les principals dades de gestió de residus de cada municipi i una xarxa informatitzada d’ecoparcs millorada aquest 2020 amb la renovació dels equips informàtics, l’accés a través del telèfon intel·ligent, l’extensió de la possibilitat de lliurament de mobles en bon estat per a la seua reutilització i la continuïtat de la consecució de descomptes del meu Compte Ambiental, on es premia a la ciutadania per depositar correctament els residus en ecoparcs o ecomóviles.

També han d’abordar-se les disfuncions de la gestió dels contenidors d’envasos lleugers i paper-cartó que recull el CVI en la major part dels seus municipis. Aquest servei, encomanat al Consorci pels seus ajuntaments en 2010 i finançat per Ecoembes, és l’activitat que genera més problemes per als veïns, motivant queixes de la ciutadania i els ajuntaments per falta de recollides. L’augment de les aportacions i l’enfonsament dels preus del cartó han fet que en els últims mesos la freqüència de recollida dels contenidors haja sigut clarament insuficient, de manera que s’han produït desbordes recurrents al llarg de tot l’àmbit del servei consorciat. Procedeix doncs aprofitar l’obligació de repensar la planificació per a reorganitzar aquestes recollides.

Paral·lelament a l’anterior, el CVI està negociant amb Ecoembes un increment de la seua aportació que ara no cobreix el nombre de recollides que deguera. En la reunió de la comissió de seguiment del Conveni Marc d’Ecoembes del desembre passat es va acordar que Ecoembes compensarà des de l’1 de gener al Consorci per l’excés de transport que aquest fa des dels municipis fins als punts de descàrrega amb 40 euros per tona d’envàs lleuger transferit a la planta de Picassent. Addicionalment s’han rebut d’Ecoembes 17 contenidors d’envasos lleugers i el compromís de tindre 100 més al llarg d’enguany, contenidors que han d’incorporar-se a les adaptacions de servei que s’acorden amb els municipis. Malgrat això, l’enfonsament dels preus del cartó recuperat fa que les compensacions no cobrisquen els costos de gestió, ja que s’ha passat de rebre 80 euros per tona en 2010 a haver d’abonar 35 euros per tona a final de 2019.