El Consorci València Interior promou la prevenció dels residus amb el seu programa de compostatge

16 November 2020

L’entitat desenvolupa el projecte de compostatge domèstic, comunitari i també en centres escolars amb el seu projecte Aula Composta.

El Consorci València Interior, que gestiona els residus de 61 municipis de cinc comarques d’interior de la província de València, està desenvolupant un programa que persegueix la prevenció en la generació dels residus. Es tracta del projecte de compostatge que es desenvolupa en l’àmbit domèstic, comunitari i en els centres escolars de l’àrea consorciada. Aquest ambiciós projecte permet reduir la quantitat de residus que arriben a planta mitjançant el processament natural dels bioresidus: economia circular en estat pur. Les pròpies composteras estan fabricades ad hoc amb el plàstic que es recupera en les plantes de tractament del CVI.

Aquest programa de compostatge domèstic s’està desenvolupant, d’una banda, en zones de baixa densitat poblacional (llogarets i municipis xicotets a les comarques interiors) de manera que permet racionalitzar les rutes de recollida de la fracció reste; d’altra banda, es posa en marxa en urbanitzacions com a complement voluntari al sistema de gestió de residus actual. En tercer lloc, s’està implantant en municipis amb habitants molt disseminats en xicotets nuclis i escassa població.

El procés és molt senzill: Les famílies interessades a participar s’inscriuen a les xarrades informatives en la qual s’explica com compostar a casa i els beneficis de formar part d’aquest projecte. A continuació, se subscriu un compromís amb el CVI que els fa lliurament d’un compostador amb un codi QR per al seu habitatge. Una vegada les famílies es descarreguen l’APP poden rebre assessorament personalitzat per part de l’equip d’educació ambiental, registrar les aportacions de residus a la compostera i consultar els seus dubtes. En definitiva, es pretén que se senten acompanyats en aquest procés de gestió de residus que, en la majoria dels casos, és nou per a ells. El projecte contempla la formació, el lliurament del compostador i l’acompanyament perquè el procés siga un èxit.

Des de 2017, el CVI ha realitzat un total de 63 xarrades formatives en les quals han participat un total de 1.081 persones.

La campanya general es va iniciar al setembre de 2017 amb una prova pilot en el centre educatiu IES/CRA Rincón d’Ademuz, a Ademuz. Des d’aqueixa data fins a l’actualitat s’han realitzat un total de 63 xarrades formatives en les quals han participat un total de 1081 persones, s’han realitzat 87 lliuraments de material i s’han distribuït més de 460 compostadores a famílies dels municipis consorciats.

El CVI està desenvolupant el compostatge també en els centres educatius, projecte que rep el nom d’Aula Composta. De fet, com s’ha esmentat anteriorment, els centres van ser els primers a començar a implantar aquesta campanya transformadora en la gestió dels residus en 2017. En aquest àmbit són els propis escolars els que col·laboren en el depòsit de les restes de menjar en el compostador i, a més, es posa en valor des de xicotets l’arrelament de les arrels, al tradicional, a l’economia circular. Els centres ofereixen també formació a les persones que treballen en el menjador, de manera que tota la comunitat educativa està involucrada i compromesa. En l’actualitat, Aula Composta es desenvolupa en 17 centres escolars tot l’àmbit del consorci.

La crisi del COVID ha provocat un canvi en els protocols de formació i lliurament dels compostadores, però encara així es continua desenvolupant aquesta labor amb èxit. Tant les formacions com el lliurament dels compostadores es fan seguint els protocols establits i mantenint les distàncies de seguretat. El CVI assumeix el cost de les labors de formació, la distribució de les composteras i l’acompanyament en la gestió dels bioresidus.

La crisi del COVID ha provocat un canvi en els protocols de formació i lliurament dels compostadores.

El compostatge se centra en la prevenció dels residus, ja que es transforma la matèria orgànica en compost de qualitat que pot usar-se en el propi jardí, amb la qual cosa el residu ha passat de ser residu a convertir-se en un recurs. Aquest programa està adaptat a la realitat concreta de cada zona i a la nova realitat post coronavirus, com a forma de gestió dels bioresidus dins de la planificació local i amb la finalitat d’exercir una important labor de prevenció. De moment el CVI està desenvolupant el compostatge en dos àmbits: en els centres educatius i amb la ciutadania en general; el compostatge comunitari a Alpuente està molt avançat i es preveu posar-lo en marxa com més prompte millor.

Amb el compostatge, el Consorci València Interior subscriu el seu propi compromís en la prevenció dels residus, ja que s’aconsegueix que els bioresidus es convertisquen en recursos, principi bàsic de l’economia circular.

Notícia publicada el passat 13/11/20 en Llevant EMV