El CVI disminueix en 2021 la taxa als quals van cessar la seua activitat per la COVID

16 October 2020

El CVI acorda disminuir en 2021 la taxa dels establiments que van cessar la seua activitat durant el confinament per la COVID.
Els centres d’ensenyament, les instal·lacions esportives, els campaments i les discoteques pagaran entorn d’un 50% menys per haver generat menys residus.
Els bars, restaurants, hotels i hostals pagaran aproximadament un 25% menys.

Llíria, 15 d’octubre de 2020

L’Assemblea del Consorci València Interior (CVI) celebrada hui en la planta de Llíria ha acordat aprovar definitivament una modificació de l’ordenança reguladora de la taxa de serveis ambientals, mitjançant la qual s’ha inclòs una disposició transitòria per a ajustar els imports als establiments que han hagut de tancar o disminuir la seua activitat durant el confinament per la crisi de la COVID-19.

Per exemple, els bars, restaurants, hotels i hostals pagaran aproximadament un 25% menys que enguany atés que han estat tancats tres mesos i, en conseqüència, han generat menys residus. A més, els centres d’ensenyament, les instal·lacions esportives, els campaments i les discoteques pagaran entorn d’un 50% menys atés que la disminució en la generació de residus ha sigut més acusada que en la resta d’establiments en estar sense activitat més temps.

Independentment d’aquest ajust d’imports per a 2021 per la situació anòmala d’enguany, abans de l’estiu el Consorci va decidir retardar a octubre el període de cobrament de l’anualitat en curs i facilitar la sol·licitud d’ajornaments pensant en els veïns i empreses en dificultats per la pandèmia.

Durant la sessió es va aprovar també l’actualització de l’ordenança de serveis addicionals per als municipis del consorci. Entre els serveis que s’ofereixen s’inclou el reforç de la recollida separada dels envasos lleugers i el paper cartó, bé mitjançant l’augment del número dels contenidors o bé incrementant la freqüència de recollida.

Amb això es pretén donar solució a la demanda dels ajuntaments que sol·licitaven un augment en la prestació de serveis de recollida selectiva de residus, atés que s’ha detectat que tal com estava plantejat en 2010 era insuficient i, per tant, és necessària una major cobertura i un increment en la freqüència de recollida per part de l’adjudicatària. Es pretén així evitar els desbordes i prestar un servei de qualitat adequat a les quantitats de residus d’aquest tipus aportades en cada localitat.

També s’ofereix un reforç en el servei de recollida de voluminosos en Punts de Recollida de Voluminosos (PRV) creant nous espais destinats a aquest efecte o bé augmentant la freqüència de recollida, la retirada i gestió puntual de restes voluminoses acumulades o la prestació del servei addicional de contenidors per a residus voluminosos o per a residus de construcció i demolició. Amb aquesta ordenança es regula també la possibilitat que els ajuntaments trien el mètode de pagament d’aquests serveis addicionals: repercutir-ho a través de la taxa de tractament o mitjançant autoliquidació.

Durant l’assemblea es van explicar també les línies principals del pressupost de 2021 que ja s’està preparant.

Share