Enquesta sobre els serveis del Consorci: Balanç positiu

24 April 2015
  • Una enquesta reflecteix que la majoria de veïns consideren adequats els serveis oferts pel Consorci València Interior
  • En l’enquesta, elaborada per Esco Multimèdia en col·laboració amb el departament de Matemàtica Pura i Aplicada de la Universitat Politècnica de València, els enquestats valoren amb nota el seu grau de satisfacció general amb el Consorci València Interior.

Durant el passat mes de març l’empresa Esco Multimedia, en col·laboració amb el departament de Matemàtica Pura i Aplicada de la Universitat Politècnica de València, va realitzar una enquesta per conèixer el nivell de coneixement dels serveis prestats pel Consorci, en quin grau aquests serveis els semblen satisfactoris i la seva implicació en la correcta separació dels residus.

En l’enquesta sobre els serveis del Consorci van participar 682 veïns dels municipis de Caudete de las Fuentes, Utiel, Requena, Bunyol, Xiva, Llíria, Riba-roja, El Villar i Ademús. Les persones que van realitzar l’enquesta van ser triades aleatòriament amb l’objectiu de tenir una mostra representativa de la població del Consorci.

Els resultats d’aquesta enquesta resulten en alguns casos molt positius. Per exemple, més del 70% dels enquestats afirma portar sempre o gairebé sempre els residus altament contaminants a algun dels ecoparcs de la xarxa d’ecoparcs fixos i mòbils que el Consorci posa a disposició dels seus veïns. I gairebé 7 de cada 10 enquestats diuen utilitzar els punts de recollida específics de reciclatge per a paper, vidre o envasos lleugers.

L’enquesta reflecteix que gran part dels veïns dels municipis del consorci consideren molt important tractar adequadament els residus que es produeixen en les seves llars i comerços i que participen en aquesta correcta gestió. En relació a això, cal assenyalar que el 80% dels enquestats considera important o molt important la tasca realitzada pel CVI per aconseguir una gestió sostenible dels residus que es produeixen en les seves comarques.

Dels resultats de l’enquesta també es desprenen dades que indiquen al Consorci que haurà de treballar de cara al fet que els veïns entenguin quines són les seves funcions i els serveis que els ofereixen. En aquest apartat cal destacar que menys de la meitat dels enquestats coneix que la taxa que es paga pel tractament dels residus domèstics (servei ofert pel CVI), és diferent de la taxa que es paga als ajuntaments per la recollida de aquestes escombraries.

Pel que fa al grau general de satisfacció amb el Consorci València Interior, els enquestats l’han valorat com 3,6 sobre 5, reflectint que, en general, els usuaris tenen una visió positiva dels serveis que el consorci ha implantat en aquests últims anys per facilitar la correcta gestió dels residus que es generen a les nostres llars i comerços.

Dades:

– Enquesta realitzada per Esco Multimedia, en col·laboració amb Departament de Matemàtica Pura i Aplicada de la Universitat Politècnica de València.

– Realitzada a 682 persones dels municipis de Caudete de las Fuentes, Utiel, Requena, Bunyol, Xiva, Llíria, Riba-roja, El Villar i Ademús al març de 2015.

– El 54% dels enquestats coneixen els serveis del CVI.

– El 65% dels enquestats considera molt important tractar adequadament els residus que produïm a les llars i comerços.

– El 41% coneix l’existència de el meu Compte ambiental.

– El 58% separa sempre o gairebé sempre els seus residus domèstics per facilitar la seva posterior reciclatge.

– El 67% dels enquestats utilitza els punts de recollida específics de reciclatge per a paper, vidre o envasos lleugers.

– Més del 80% de les persones que separen els seus residus ho fan correctament.

– El 70% es considera suficientment informat sobre la gestió de residus de difícil gestió o altament contaminants.

– El 43% desconeix que la taxa que es paga per tractament de residus domèstics és diferent de la taxa que es paga a l’Ajuntament per la recollida de les escombraries.

– El el 64% desconeix que a major reciclatge individual i menor quantitat conjunta de residus domèstics, menor cost econòmic.

– El 72% porta sempre o gairebé sempre els seus residus altament contaminants a un ecoparc.

– El 80% considera bastant o molt important la tasca del CVI.

– Els enquestats valoren en 3,6 sobre 5 al seu grau de satisfacció general amb el CVI.

Escribe un comentario