La recollida de piles i RAEE més fàcil amb CVI

27 March 2015

  • Nou acord del Consorci València Interior (CVI) amb la cooperativa “El Apilador” per facilitar la recollida de piles i RAEE complementant el servei de la xarxa d’Ecoparcs i Ecomòbils.
  • ‘El Apilador’ presta al CVI el servei de recollida domiciliària i gratuïta de RAEE, piles i lluminàries per a comerços, centres educatius i entitats públiques de tots els municipis del Consorci.

La cooperativa de gestió de residus El Apilador, va prestar al Consorci València Interior un servei gratuït de recollida activa porta a porta de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), piles i làmpades, dirigit fonamentalment a usuaris comercials i institucionals (petit i mitjà comerç, centres públics municipals, centres docents). L’objectiu és complementar el servei públic de recollida d’aquests residus prestat a través de la xarxa d’ecoparcs i Ecomòbils del Consorci València Interior.

Aquest nou servei és fruit d’un recent conveni de col·laboració subscrit entre el Consorci València Interior i El Apilador, Gestió de Residus Coop.V., i contempla la recollida capil·lar de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), així com piles, bateries , acumuladors, bombetes led, de baix consum, fluorescents, o llums de descàrrega, per a usuaris comercials i institucionals que, a més de generar aquest tipus de residus, són receptors dels mateixos amb punts de recollida.

L’acord aconseguint entre el CVI i El Apilador té un destacat caràcter social i té com a objecte complementar el servei públic de recollida d’una part significativa del flux de RAEE, lluminàries i residus de piles que es genera en aquests municipis. Una gestió de recollida ‘activa’ que és complementària a la gestió de recollida de la xarxa d’Ecoparcs i Ecomòbils del CVI i que busca donar facilitats als usuaris, institucions i empreses per a la recollida separada d’aquest tipus de residus.

Segons contempla l’acord, la col·laboració entre el CVI i El Apilador té un caràcter totalment gratuït. Gràcies a aquest es crearan equips de ‘Apiladors’ a tots els municipis del CVI dedicats a la recollida i transport d’aquests residus, donant prioritat a persones residents en cada àrea d’acció i amb dificultats d’inserció laboral com a persones amb discapacitats, parades de llarga durada, joves i dones.

La creació d’aquest servei que va a desenvolupar El Apilador va a facilitar i millorar el flux de recollida dels RAEE, piles i làmpades a centres docents, entitats o empreses que són receptors i que també generen una major quantitat d’aquests residus amb el consegüent problema de lliurament a ecoparcs i ecomòbils. Entre d’altres residus, la tipologia que contempla aquest acord fa referència a tot tipus de piles ja petits i grans electrodomèstics: equips d’informàtica i telecomunicacions, eines elèctriques, instruments de vigilància, d’oci, jocs i esports, aparells mèdics, d’il·luminació, piles , acumuladors i tot tipus de bombetes, fluorescents i lluminàries.

Escribe un comentario