La separació en origen davant el repte dels plans locals

18 May 2020

El Consorci València Interior ofereix eines de suport als municipis i mancomunitats per a l’elaboració dels seus Plans Locals de Residus. I és que els reptes són enormes. El paquet legislatiu europeu d’economia circular trasllada a la Comunitat Valenciana una nova planificació que passa perquè els ajuntaments han d’instaurar la recollida separada de bioresidus , així com acreditar que són capaços de recuperar efectivament el 65% els materials continguts en els residus domèstics produïts.

Per a això, els municipis, un a un o de manera conjunta mancomunada, han d’aprovar els Plans Locals de Residus en els quals hauran de justificar, quantitativa i qualitativament, el compliment dels objectius de reciclatge de tots els materials presents en les deixalles, justificant-se per l’entitat local responsable que els sistemes de recollida seleccionats seran capaces d’aconseguir els objectius de recuperació.

És per això que el Consorci ofereix el suport a l’hora de planificar i afrontar aquests objectius, amb la posada a la disposició dels municipis dels programes d’innovació en l’àmbit de la gestió de bioresidus i informatització de les recollides. I sobretot, l’oferiment de les dades detallades de totes les recollides i els resultats de reciclatge efectiu dels seus municipis, perquè es puga donar a conéixer entre la ciutadania i fins i tot, siguen els propis veïns i veïnes els que s’involucren en un procés participatiu.

L’ens ofereix als seus municipis diverses eines cofinançades per la Diputació, la Generalitat, el Ministeri de Transició Ecològica i la UE. Entre elles destaquen els programes de compostatge domèstic i compostatge comunitari adaptats a les realitats concretes de cada zona i a la nova realitat post coronavirus, com a forma de gestió dels bioresidus dins de la planificació local. Aquest programa cobreix els costos dels materials (composteras, poals, eines) així com la seua distribució i la formació i acompanyament dels usuaris.

A més, es planteja una nova ruta de recollida separada per a grans generadors de bioresidus amb contenidors intel·ligents, un sistema d’informació web de les principals dades de gestió de residus de cada municipi i un salt avant en la informatització de la xarxa d’ecoparcs amb la renovació dels equips informàtics, l’accés a través del telèfon intel·ligent, els serveis a professionals, l’extensió de la possibilitat de lliurament de mobles en bon estat per a la seua reutilització i la millora de la informació sobre el meu Compte Ambiental, el programa de descomptes en el rebut per depositar correctament els residus en ecoparcs o ecomòbils.