Què es fa amb els residus que rep el Consorci València Interior?

23 March 2015

residuos separados Planta Lliria Consorcio Valencia Interior

  • Gairebé la meitat dels residus que arriben a planta són matèria orgànica que són tractats per ser transformats en recurs.
  • Mitjans mecànics, manuals, pneumàtics i magnètics s’utilitzen per seleccionar entre els residus la màxima quantitat possible de materials aprofitables.

Un residu és allò del que el seu posseïdor desitja desprendre. Transformar residus en recursos és una de les principals tasques del Consorci València Interior.

El Consorci gestiona tant els residus que els veïns porten a Ecomòbils i a la xarxa d’Ecoparcs, com els residus domèstics que són dipositats en els contenidors que hi ha ubicats a les diferents poblacions de l’àrea de gestió, a més d’altres serveis mediambientals com el tractament de restes de poda i jardineria.

Quin camí segueixen els residus quan arriben a Planta?

Planta de Lliria proceso gestión residuos

El fem barrejat que lliuren els nostres ajuntaments és tractat a les plantes del Consorci a Llíria i Caudete de las Fuentes. Allà, d’una banda s’elabora compost amb la part orgànica de les escombraries, i d’altra es separen i seleccionen els materials aprofitables (vidre, paper i cartró, tèxtils, PEAD, PET, PEBD, alumini, fèrrics). Un cop seleccionats, es lliuren com a matèria primera secundària.

La matèria orgànica  suposa un poc menys de la meitat del pes dels residus barrejats que rebem a les nostres plantes. El primer objectiu és separar-la de la resta i processar-la, trasformant-la de forma controlada en un fertilitzant.

Així evitem la generació de metà en abocador, garantim absència de gèrmens patògens i posem en valor un recurs que, mal gestionat, generaria molèsties i risc ambiental.

Una part dels residus de poda i jardineria recollits pels serveis municipals i per la xarxa d’ecoparcs es tritura i s’incorpora a la part orgànica dels residus barrejats per millorar el compost que s’elabora a les nostres plantes de Llíria i Caudete, encara que la major part es destina a produir compost vegetal a la planta que l’empresa Econova té a Sant Antoni de Requena.

De la resta de residus barrejats, fem servir mitjans mecànics, manuals, pneumàtics i magnètics per seleccionar la màxima quantitat possible de materials aprofitables. D’aquesta manera es separen subproductes fèrrics, envasos i materials que puguen ser reutilitzats en nous productes. Un cop separats de la resta de residus, són embalats en premses per a ser evacuats de la instal·lació per a la seva posterior reutilització.

Els residus que no podem classificar en les nostres plantes de tractament en cap de les fraccions aprofitables és el que anomenem rebutjos de valorització.

Aquesta barreja (plàstics i tèxtils inclassificables, terres, inerts …) l’embalem i la dipositem en condicions de seguretat (aïllada del subsòl i de l’aire) en el nostre abocador de Caudete de las Fuentes, controlant i depurant permanentment possibles emissions a l’atmosfera (metà) i efluents (lixiviats).

I què passa amb els residus ja separats?

Pel que fa als residus que els ciutadans han separat en els diferents contenidors groc, verd i blau o dut a ecomòbils i ecoparcs, el seu camí cap al reciclatge és el següent:

El contingut dels contenidors verds es porta a la planta que Ecovidrio té a Sagunt, on es tritura, s’eliminen les impureses i es prepara per a fondre-ho de nou.

El contingut dels contenidors grocs s’entrega a la planta de selecció d’envasos lleugers de Picassent. En aquesta planta se separen els diferents materials (PEAD, PET, PEBD, alumini, fèrrics…) de manera que puguen utilitzar-se com a matèries primeres de nous productes.
El contingut dels contenidors blaus, barreja de cartró i paper, s’entrega a recicladors locals de paper-cartró, certificats per Ecoembes, que preparen el material per a la seva reprocessat en nous envasos i embalatges.

Els aparells elèctrics i electrònics que rebem en els nostres ecoparcs o extraiem del flux de residus barrejats, s’entreguen a la planta de reciclatge de RAEE de l’empresa Recytech Iberia, a Beniparrell, on es neutralitzen els components perillosos dels mateixos i s’extreuen els metalls i components reutilitzables.

Si estàs interessat/da en conèixer com funciona la Planta i el procés que segueixen els residus i vols visitar-la, pots sol·licitar-ho en el següent formulari: http://laplantadelliria.com/index.php?p=solicita

 

Escribe un comentario