Semana internacional de compostaje

4 May 2020

La Setmana Internacional del Compost (ICAW – International Compost Awareness Week) és una iniciativa que se celebra en diferents països cada any per a informar i promoure l’ús del compost, explicar d’on prové, com utilitzar-lo i quins són els seus beneficis.

En els municipis de l’àrea del Consorci València Interior, centres escolars, associacions i particulars estan treballant ja a realitzar el seu propi compostatge, com a mostra el compostador comunitari per a l’autogestió de matèria orgànica d’Alpuente o el projecte de compostatge del CEIP Montealegre de L’Eliana

Contingut publicat en 2020 en les xarxes socials de #CVI

 

El Consorci València Interior (CVI) convida a aprofitar el canvi en la manera de gestionar els residus, impulsat pel Paquet de Economia Circular de la Unió Europea, com una oportunitat. L’objectiu és posar el focus en l’autogestió de les restes de menjar en zones d’escassa densitat de població, com és el municipi de Alpuente, que permet millorar els resultats ambientals, incrementar la participació dels veïns i reduir el cost per als veïns de la gestió dels residus domèstics.

El compost és el producte resultant de la descomposició aeròbia de la matèria orgànica mitjançant el procés de compostatge, que reutilitzat en el sector agrícola, és una eina per a la millora de la fertilitat dels sòls i dels cultius

El compost, a mes, té un avantatge principal, i és que és altament manejable (molt més que els fems), no produeix males olors i disminueix el risc de contaminació. A més, el compost comporta menors pèrdues de nitrogen enfront dels fems.

El ICAW es va iniciar al Canadà en 1995 i amb el temps s’ha anat estenent a altres països. Aquesta iniciativa ha continuat creixent a mesura que més entitats, centres educatius i organitzacions es van adherint.