La Taxa

QUÈ ÉS la Taxa per tractament de residus?

La taxa per tractament de residus domèstics és diferent de la taxa que paguem als nostres Ajuntaments perquè arrepleguen el fem tots els dies a la porta de les nostres cases. No és una taxa per usar els contenidors de reciclatge, sinó tot el contrari. És una taxa que inclou les despeses del que costa tractar adequadament els residus que produïm, i els serveis de la xarxa d’ecoparcs. En el nostre Consorci, estos residus es tracten adequadament en les instal·lacions de Llíria i de Caudete de las Fuentes.


QUINS SERVEIS es financen amb esta taxa?

Els principals serveis que presta el Consorci i que són finançats per esta taxa són:

A.- El tractament dels residus domèstics barrejats que lliuren en les plantes de tractament els diferents serveis municipals de recollida, que inclou:

– La recuperació en planta dels materials aprofitables que hem tirat al fem.
– La descontaminació de la fracció orgànica i la seua transformació en compost.
– L’eliminació en abocador adequat de la fracció no aprofitable.

B.- La gestió dels ecoparcs, dels ecoparcs mòbils i dels punts de recollida de voluminosos, i el tractament adequat que es dóna a estos residus especials recollits.


Paguem per usar els CONTENIDORS DE RECICLATGE?

No. Els serveis de recollida separada d’envasos es financen a través de les aportacions de ECOEMBES I ECOVIDRIO, dues entitats sense ànim de lucre, per la qual cosa no es repercuteix gens en la taxa per este concepte als ciutadans. Molt al contrari, com més se separa en els contenidors del carrer, menys pesa la nostra borsa de fem barrejada, menys costa el tractament de la mateixa, i menys es paga.


Quin és el PERÍODE DE COBRAMENT DE LA TAXA de Tractament 2019?

PERÍODE DE COBRAMENT ORDINARI: Des de l’1 de juny fins al 31 de juliol de 2019.
DOMICILIACIÓ DE REBUTS: Els rebuts domiciliats es cobraran en dues fraccions, carregades en compte l’1 de juliol i l’1 d’agost.


En què es GASTA ELS DINERS DEL REBUT del Consorci?

La taxa que s’abona en 2019 es correspon amb els serveis prestats en l’exercici 2019 (del 01/01/2019 al 31/12/2019).

Si el rebut d’un habitatge en una població amb servei d’ecoparc (amb un ecoparc fix proper, servei de ecomóvil i/o punt de recollida de voluminosos), una part del rebut (26,03 € en 2019) serveix per a mantindre la xarxa d’ecoparcs oberta i transportar i tractar adequadament tots els residus que allí arriben.

La resta, fins a completar l’import del rebut, s’empra a tractar diàriament el fem que lliuren els serveis de recollida municipal en les nostres plantes de valorització de Llíria i Caudete de las Fuentes.


Per què en cada població es paga una QUANTITAT DIFERENT?

Encara que gestionem conjuntament els residus urbans d’unes 250.000 persones, els rebuts no són iguals per a tots els habitatges:

Perquè hi ha municipis que produeixen més residus barrejats que uns altres.

I perquè el repartiment dins de cada municipi depèn del nombre d’habitatges i locals que hi haja (els municipis del Racó d’Ademús o La Serranía, amb molts habitatges per habitant, solen tenir taxa per habitatge inferiors als municipis del Camp de Túria o la Hoya de Buñol-Xiva).


Com es CALCULA L’IMPORT DE LA TAXA per a cada municipi?

En el rebut d’un habitatge comú se sumen els imports de la gestió d’ecoparcs (iguals per a qualsevol habitatge independentment del municipi, 26,03 € en 2019) i els costos de tractament del fem que arrepleguen els serveis muncipales.

Els costos de tractament es reparteixen entre els diferents municipis en funció de l’estimació de la quantitat de residus que aporta cada població. Esta estimació es realitza a partir de les dades reals dels primers mesos de l’any, i la previsió de la resta de l’any elaborada a partir de les dades dels mateixos mesos en anys anteriors. La desviació amb les pesades reals es corregeix en l’exercici següent.

L’import de tractament corresponent a cada municipi es reparteix entre els habitatges i locals de la població (algunes activitats tributen més que els habitatges, d’acord amb l’ordenança fiscal del Consorci, en entendre’s que aporten una quantitat major de residus).


ON ES TRACTEN els residus de les nostres poblacions?

El Consorci disposa de dues instal·lacions de valorització de residus domèstics, situades en els termes municipals de Llíria i Caudete de las Fuentes, on es dóna el tractament adequat a cada fracció. La part dels residus que no té aprofitament possible (rebutjos de valorització) es diposita de forma segura en el nostre abocador de Caudete de las Fuentes.


Per què són importants els ALTRES SERVEIS que presta el Consorci?

A més el Consorci arreplega de forma separada aquells residus que no han d’anar al contenidor de fem a través de la seua xarxa d’ecoparcs i contenidors de recollida separada, composta per:

– 27 ecoparcs fixos
– 9 rutes de ecomóvil, que atenen a 47 poblacions
– 32 punts de recollida de residus voluminosos
– 768 contenidors d’envasos lleugers
– 842 contenidors de paper i cartó
– 967 contenidors d’envasos de vidre

Estos residus es transporten per separat a plantes de tractament específiques on s’aprofiten al màxim els recursos que contenen de manera segura per a la salut i el medi ambient.


GUANYA EL CONSORCI DINERS amb el meu fem?

No. El Consorci València Interior és una Administració sense ànim de lucre format pels 61 municipis de les 5 comarques per a prestar de la manera més eficient els serveis ambientals que a un municipi en solitari li seria costosíssim d’implementar.

Les taxes, per llei, només poden repercutir el VERTADER COST DEL SERVEI que es presten, per la qual cosa el ciutadà paga pel servei que rep i ni un euro més.